Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Veterinär med inriktning på viltsjukdomar

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala.

Arbetsuppgifter

Arbetet inom viltsektionen är viltsjukdomsövervakning, främst baserad på patologiska undersökningar inom fallviltsundersökningen, genom obduktioner och histopatologi. Sjukdomsövervakning bedrivs också i projektform, som den pågående övervakningen av avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD, Chronic Wasting Disease) eller mindre pilotprojekt rörande nyupptäckta sjukdomar eller smittor hos vilda djur. Som anställd på expertmyndigheten SVA ingår arbete som handläggare, rådgivning och viss undervisning i ämnesområdet, deltagande i expertgrupper och nätverk, samt kommunikation av resultat i tal och skrift till media, allmänhet och i olika vetenskapliga forum.

Kvalifikationer

Vi söker dig som ärutbildad veterinär med ett starkt intresse för viltsjukdomar och viltpatologi. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, flexibilitet i vardagen, lyhördhet, kommunikativ förmåga och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna samt att passa in i den befintliga arbetsgruppen. Du ska ha tolerans för tidvis hög arbetsbelastning, ha möjlighet att kunna resa för möten och annat arbete, även utanför kontorstid. Vi ställer höga krav på förmåga att uttala sig i tal och skrift på svenska då det är en mycket väsentlig del i arbetet. Du ska också ha god kunskap i engelska, både i tal och skrift, god datorvana, samt körkort.

Meriterande
Utbildning, forskning, eller erfarenhet av vilt liksom viltförvaltning och jakt, viltbiologi, viltekologi eller motsvarande är meriterande, men inte avgörande för tjänsten.

Tjänsten är på heltid och tillträde önskas snarast. Tjänsten är tillsvidare och inleds med 6 månaders provanställning.

Har du frågor? Ring sektionschef Erik Ågren, bitr. statsveterinär Henrik Uhlhorn eller HR-specialist Susanne Östling. Facklig företrädare för SACO är Magnus Thelander, för ST Carina Pettersson och för SEKO är Theres Andersson. Samtliga nås på förnman.efternamn@sva.se alternativt telefon 018-67 40 00.

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2018.

Behandling av personuppgifter

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt författning, exempelvis för diarieföring.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Du har rätt att begära

- information om de personuppgifter som finns om dig

- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter

- begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

Du har rätt att lämna klagomål till datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.


Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil
   
   
* Personnummer 
* Förnamn 
* Efternamn 
* E-post 
* Telefonnr 
Mobilnummer 
* Adress 
* Postnummer 
* Postadress 
Utbildning 
Vilken högsta utbildning 
Vilket årtal 
Leg vet årtal 
Utbildning, forskning, eller erfarenhet av vilt liksom viltförvaltning och jakt, viltbiologi, viltekologi eller motsvarande?