Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Veterinär med intresse för fjäderfäsjukdomar

Friska djur - trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala.

Vid SVA finns avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor (DOA). Avdelningen består av fem sektioner som ansvarar för olika djurslag samt antibiotikafrågor och vaccinförsörjning. En av dessa är sektionen för lantbrukets djur, där verksamheten för fjäderfä inkluderar diagnostik, rådgivning, forskning, utveckling och utbildning.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du som fjäderfäveterinär samverkar internt med andra avdelningar inom SVA och externt bland annat med andra myndigheter, veterinärer, djurägarorganisationer och djurägare för att öka kunskapen om sjukdomar hos fjäderfä med fokus på infektionssjukdomar.

Arbetet utförs till största delen självständigt vilket innebär både frihet och ansvar samt kräver eget initiativ och drivkraft. Inom ramen för tjänsten utvecklar du ditt intresse för kunskapsförmedling och problemlösning som främjar förebyggande djursjukvård.

I tjänsten ingår såväl rådgivning till fältpraktiserande veterinärer, djurägare och myndigheter som medverkan i förebyggande hälsokontrollprogram, liksom patologanatomisk rutindiagnostik, omvärldsbevakning och deltagande i internationella nätverk och forskning.

Kvalifikationer

För anställning krävs veterinärlegitimation. Du har ett intresse för fjäderfäsjukdomar. Vetenskaplig kompetens samt erfarenhet inom ämnesområdet är meriterande. 

Det är viktigt att du som söker behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, såsom att du är drivande och att du kan arbeta både självständigt och i grupp. Du har en god kommunikativ förmåga, är utvecklingsinriktad och initiativtagande. Att du är noggrann, kvalitetsmedveten och utför arbetet på ett ansvarsfullt sätt är lika viktigt för dig som för oss.

Anställningen är en tillsvidareanställning, som inleds med en provanställning och tillträde önskas snarast.

Har du frågor? Kontakta bitr statsveterinär Helena Eriksson eller HR-specialist Susanne Östling. Facklig företrädare för ST är Carina Pettersson, för SACO Magnus Thelander och för SEKO Theres Andersson. Samtliga nås på förnamn.efternamn@sva.se eller på telefon 018-67 40 00.

Välkommen med din ansökan senast söndagen den 12 augusti 2018.

Behandling av personuppgifter

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt författning, exempelvis för diarieföring.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Du har rätt att begära

- information om de personuppgifter som finns om dig

- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter

- begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

Du har rätt att lämna klagomål till datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.


Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil
   
* Personnummer 
* Förnamn 
* Efternamn 
* E-post 
* Telefonnr 
Mobilnummer 
* Adress 
* Postnummer 
* Postadress 
   
Utbildning 
Vilket årtal 
Leg vet årtal 
Relevant arbetslivserfarenhet övrigt