Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Mer om SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.

SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.

Diagnostik

SVA är Sveriges enda heltäckande veterinärmedicinska labb och vi utför cirka 412 000 analyser varje år. Vi har en mycket bred verksamhet med expertis inom virologi, parasitologi, bakteriologi, patologi, kemi och foder. Vi tar ett samhällsansvar med fokus på våra kunder. En stor del av de prover som skickas in till oss sparas och återanvänds, med uppdragsgivarens medgivande, inom forskning och som underlag för statistik.

Forskning

SVA:s satsning på forskning och ökad vetenskaplig specialistkompetens är grunden för en effektiv beredskap för bekämpning av smittsamma infektionssjukdomar. Den forskning som utförs ger en kunskapsbas för att förbättra och utveckla nya och effektivare metoder för diagnostik och sjukdomsbekämpning och försäkra oss om en bättre förståelse av mekanismerna av förekomst och spridning av sjukdomar.

Beredskap

SVA är en beredskapsmyndighet som upprätthåller effektiv sjukdomsberedskap genom bred veterinärmedicinsk kompetens och tillgång till egna laboratorier. Centrala områden är epizootisjukdomar, zoonoser och antibiotikaresistens. SVA:s roll är riskvärderande och rådgivande; som nationellt veterinärmedicinskt laboratorium och genom att upprätthålla vaccinberedskap inom området.

Beredskapens syfte är att SVA effektivt ska kunna utreda och motverka utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar och smittämnen i Sverige i samarbete och samverkan med andra aktörer, så att Sverige kan bibehålla önskat smittstatus till en rimlig kostnad för samhället.

Statsepizootologen utses av regeringen och har ett särskilt ansvar för dessa sjukdomar. SVA:s tjänsteman i beredskap (TiB) finns tillgänglig dygnet runt till stöd för Jordbruksverket och fältveterinärer vid (misstanke om) allvarlig smittsam djursjukdom.

SVA:s beredskap utvecklas kontinuerligt, bland annat genom erfarenheter från sjukdomsutbrott. Beredskapen utvecklas också genom träning, deltagande i övningar och forskning- och utvecklingsprojekt. Beredskapen omfattar även andra områden som berör SVA:s verksamhetsskydd och SVA genomför regelbundet risk- och sårbarhetsanalys samt deltar inom samverkansområdet farliga ämnen (SOFÄ) för att tillsammans med andra myndigheter och organisationer utveckla den nationella krisberedskapen.

Epizootisjukdomar är allvarliga smittsamma djursjukdomar och zoonoser är allvarliga sjukdomar som kan smitta mellan djur och människor.

Rådgivning

SVA har en unikt bred och djup veterinärmedicinsk expertkompetens. SVA arbetar med en omfattande rådgivning: utbildning, riskanalyser, rapporter, expertmedverkan och kunskapsförmedling via vår webbplats.

Kontaktuppgifter

Postadress: 751 89 Uppsala
Tel: 018-67 40 00
Fax: 018-30 91 62
E-postadress: sva@sva.se
Besöksadress: Ulls väg 2B
Organisationsnummer: 2021001868
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE202100186801

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls