Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA:s insynsråd

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn över myndighetens verksamhet och att ge myndighetschefen råd. Insynsrådet förstärker den demokratiska insynen och medborgarnas möjligheter till inflytande. 

Följande personer är utsedda att vara ledamöter i insynsrådet:

 • Hans Agné, VD, Svenska Köttföretagen AB
 • Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
 • Håkan Henrikson, divisionsdirektör, Jordbruksverket
 • Lotta Folkesson, lantbrukare, LRF
 • Lena Johansson, generalsekreterare, Internationella Handelskammaren
 • Cheryl Jones-Fur, zoolog, regionspråkrör för miljöpartiet i Kronobergs län
 • Lisa Sennerby Forsse, professor
 • Anders Thunberg, VD, Evidensia djursjukvård AB

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls