Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA:s insynsråd

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn över myndighetens verksamhet och att ge myndighetschefen råd. Insynsrådet förstärker den demokratiska insynen och medborgarnas möjligheter till inflytande.

Följande personer är utsedda att vara ledamöter i insynsrådet:

 • Hans Agné, VD, Svenska Köttföretagen AB
 • Erik Fahlbeck, vicerektorn, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamoten
 • Sara Helgstrand, lantmästaren, Lantbrukarnas riksförbund
 • Håkan Henrikson, näringslivschefen, Jordbruksverket
 • Betty Malmberg, riksdagsledamoten
 • Anders Tegnell, avdelningsdirektören, Folkhälsomyndigheten

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls