Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kvalitet och miljö

SVA är en statlig myndighet med uppdrag att arbeta för friska djur – trygga människor. Detta arbete ska utföras med kundnytta som ledstjärna och så effektivt och miljömässigt hållbart som möjligt.

Kvalitet – en självklarhet på SVA

För SVA är arbete med kvalitets- och effektiva ledningssystem en självklarhet.

Kvalitetsnivån upprätthålls och vidareutvecklas ständigt. Oberoende granskningar av våra kvalitetssystem görs regelbundet av Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, och Qvalify.  Vissa av våra tjänster är dessutom kvalitetssäkrade enligt OECD:s gällande GLP-principer, GDP- samt GMP-riktlinjer. SVA har partihandelstillstånd för veterinära vacciner och licensvacciner.

Certifiering

SVA:s integrerade ledningssystem, Verksamhetssystemet, är SVA:s styrningsverktyg för att säkerställa kundorientering, effektivitet och rätt kvalitet. Genom att arbeta systematiskt och processorienterat, med mål och resultatstyrning, skapas grund för ständig förbättring. Hela verksamheten omfattas av verksamhetssystemet som är uppbyggt och certifierat (pdf) enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), SS-EN ISO 14001:2015 (miljö) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö).

Ackreditering

Du får pålitliga provsvar och laboratorieprodukter från SVA. Omkring 100 analysmetoder är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005, den europeiska kvalitetsstandarden för analyslaboratorier. Vi ackrediterar de analysmetoder där den höga kvalitetssäkringen är så viktig att den motiverar de extra omkostnaderna. SVA har prioriterat de nationellt/internationellt viktigaste diagnostiska undersökningarna.

För förtydligande och specificering av vilka analysmetoder som är ackrediterade, se Aktuell lista ackrediterade analysmetoder (pdf).

Swedacs senaste beslut om ackreditering (pdf).

SVA:s miljöarbete

SVA bidrar till hållbar utveckling genom vårt arbete för minskad spridning av sjukdomar mellan djur, till människan och i miljön. Vi arbetar aktivt för att minska den miljöpåverkan vår verksamhet medför, genom effektiv resursanvändning och med miljöhänsyn vid resor och transporter och indirekt vid upphandling och inköp.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls