Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Upphandlingar

SVA är en statlig myndighet och alla upphandlingar genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingarna genomförs elektroniskt i ett särskilt upphandlingssystem, Visma Tendsign. Det innebär att alla anbud lämnas som e-anbud vilket bidrar till ett miljövänligt och kostnadseffektivt upphandlingsförfarande.

Förutom att genomföra egna upphandlingar samarbetar SVA med andra statliga myndigheter i olika upphandlingsprojekt för att hitta samordningsfördelar och utbyta erfarenheter.

SVA kan som statlig myndighet också välja att avropa från Kammarkollegiets upphandlade ramavtal.

Mer information om offentlig upphandling finns hos Upphandlingsmyndigheten.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls