Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nyheter från SVA

 • Elnaz Alizadeh ny kommunikationschef på SVA

  2017-09-18 Från och med måndag den 18 september är Elnaz Alizadeh, 37 år, ny kommunikationschef vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala. Hon kommer närmast från forskningsmyndighete...

 • Stärkt smittskydd målet för hästprojekt

  2017-09-12 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och sex länsstyrelser har under ett år samarbetat i ett projekt för att minska smittspridningen av kvarka och andra smittsamma sjukdomar hos häs...

 • Älgjakten kan bidra till SVA:s viltsjukdomsövervakning

  Älgjakten brukar ge bidrag till SVA:s fallviltundersökning. Sedan 2016 leter SVA bland annat efter CWD hos inskickade hjortdjur.

 • Nu vet vi mer om "nya" kaningulsoten

  2017-08-25 Den nya variant av kaningulsot som på senare år drabbat både vilda och tama kaniner har troligen funnits i Sverige sedan år 2013. Det konstaterar SVA i en rapport till Naturvårdsverket....

 • Nu vet vi mer om "nya" kaningulsoten

  2017-08-25 Den nya variant av kaningulsot som på senare år drabbat både vilda och tama kaniner har troligen funnits i Sverige sedan år 2013. Det konstaterar SVA i en rapport till Naturvårdsverket....

 • Bekämpning av newcastlesjuka pågår i Kalmar

  2017-08-21 Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade fjäderfäanläggningen utanför Kalmar pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och stallarna saneras. Inga nya fall av...

 • Newcastlesjuka hos fjäderfä på Kalmargård

  2017-08-17 Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 4000 fjäderfä utanför Kalmar. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infö...

 • Använd rätt metoder mot hönskvalster

  2017-08-07 För några dagar sedan varnade Livsmedelsverket för att utländska ägg kan innehålla det otillåtna bekämpningsmedlet fipronil. Trots EU-förbud har medlet använts för att bekämpa röda...

 • Afrikansk svinpest nu även i Rumänien

  2017-08-02 Efter Tjeckien har nu ytterligare ett europeiskt land i år drabbats av afrikansk svinpest. I dagsläget är det hittills två tamgrisbesättningar som smittats i Rumänien, nära gränsen till...

 • ”De nya fallen av svinpest oroar”

  2017-07-24 Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Viruset sprids genom direktkontakt mellan djur – men också via kläder, skor, fordon och i synnerhet...