Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

RSS

RSS (Rich Site Summary/Really Simple Syndication) innebär att nyheter görs tillgängliga på Internet som rena informationskanaler, utan HTML-formatering.

SVA:s nyheter och pressmeddelanden finns tillgängliga som RSS-flöden.
Det innebär att du automatiskt kan få nyheter och pressmeddelanden från SVA i din RSS-läsare utan att besöka vår webbplats. Företag och organisationer kan använda RSS för att hämta in nyheter till sina intranät och/eller webbplatser.

För mer information läs om RSS på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/RSS

Länk till SVA:s nyheter i RSS-format

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls