Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Årsredovisningar

Ta del av några av årets viktiga händelser i SVA:s årsredovisning.

SVA:s Årsredovisning 2017Under 2018 har totalt 146 misstankar om epizootisjukdom utretts vid SVA. I fem fall kunde förekomst av epizootisjukdom konstateras.

Några fler viktiga händelser under 2018:

Fågelinfluensa 

Under 2018 cirkulerade en starkt sjukdomsframkallande och mycket smittsam (högpatogen) fågelinfluensa (HPAI) av subtypen H5N6 hos vilda fåglar, både inom landet och i Europa. Även om omfattningen var mycket mindre än under 2017 när H5N8 cirkulerade, drabbades en flock med hobbyfåglar under tidig vår och undersöktes på grund av ökad dödlighet.

Utbrott av salmonella hos katt

I början av 2018 skedde ett stort utbrott av salmonella hos katter, men även hos småfåglar, hundar och människor. Flest fall hos både djur och människor påvisades i februari. Totalt rapporterades 1 185 fall av salmonella hos 1 757 provtagna katter, vilket är mer än någonsin tidigare.

Ehec-utbrott under sommaren

Under sommaren skedde ett av de största ehec-utbrotten i Sveriges historia med 116 kopplade sjukdomsfall, varav 14 utvecklade den allvarliga följdsjukdomen hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS. Utbrottet orsakades av klad 8, en variant av serotypen O157:H7. Ingen smittkälla kunde identifieras, men eftersom utbrottet var nationellt var smittan sannolikt livsmedelsburen.

Riktade undersökningar

Under 2018 har riktade undersökningar genomförts för avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD), fågelinfluensa bland vilda fåglar, hudsår hos älg, samt förekomst av afrikansk svinpest hos vildsvin. I undersökningarna påträffades 11 anmälningspliktiga sjukdomar hos 162 vilda djur av 25 olika arter. Inga fall av avmagringssjuka eller afrikansk svinpest påträffades.

SVA:s årsredovisningar 

Årsredovisning 2018 (pdf, 3.5 Mb)
Årsredovisning 2017 (pdf, 5,1 Mb)
Årsredovisning 2016 (pdf, 5,7 Mb)
Årsredovisning 2015 (pdf, 1,8 Mb)
Årsredovisning 2014 (pdf, 1 Mb)
Årsredovisning 2013 (pdf, 2 Mb)
Årsredovisning 2012 (pdf, 1 Mb)
Årsredovisning 2011 (pdf, 1,6 Mb)
Årsredovisning 2010 (pdf, 2 Mb)
Årsredovisning 2009 (pdf, 2 Mb)
Årsredovisning 2008 (pdf, 2 Mb)
Årsredovisning 2007 (pdf, 4,54 Mb)
Årsredovisning 2006 (pdf, 2,53 Mb)
Årsredovisning 2005 (pdf, 2,47 Mb)
Årsberättelse 2004 (pdf, 1,7 Mb)
Årsberättelse 2003 (pdf, 13,9 Mb)

Beställ årsredovisningar i tryckt format

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så skickar vi årsredovisningen i tryckt format till dig utan kostnad, i mån av tillgång.

Namn:
Titel:
Företag/organistaion:
Gatuadress:
Box:
Postnr:
Ort:
Land:
Telefon:
Fax:
E-post:
Titel på trycksak som du vill beställa, samt antal:
 SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.
  
 
  

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls