Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sjukdomsläget hos vilt i Sverige

Rapporten Sjukdomsläget hos vilt i Sverige är Statens veterinärmedicinska anstalts årliga verksamhetsrapportering rörande viltsjukdomsövervakning till Naturvårdsverket. 

Rapport Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige

Samtliga i pdf-format

Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2017
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2016
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2015
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2014
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2013
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2012
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2011
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2010
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2009
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2008
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2007
Sjukdomsövervakning av vilda djur i Sverige 2006

 

Syfte med övervakningsprogrammet för viltsjukdomar

Viltsjukdomsövervakningsprogrammets syfte är att på ett övergripande och strukturerat sätt övervaka, analysera och rapportera om sjukdomsläget hos vilda däggdjur och fåglar och ge underlag för särskilda utredningsinsatser. De erhållna kunskaperna skall kunna användas i samhällets arbete med förvaltning av vilda djurpopulationer, samt vilt- och miljöövervakning.

Fem huvudmoment

Viltsjukdomsövervakningen baseras på fem huvudmoment: informationsinsamling och övervakning i fält, obduktioner och laboratorieanalyser av fallvilt och insamlade prover, riktade undersökningar, omvärldsanalys och spridning av information.

Finansiering

Viltsjukdomsövervakningen finansieras i huvudsak genom medel från SVA:s statsanslag, Viltvårdsfonden det så kallade fallviltanslaget och anslaget för biologisk mångfald. I rapporten redovisas dessutom undersökningar finansierade av Jordbruksverket som ett led i övervakningen av särskilda smittsamma sjukdomar (zoonoser och epizootisjukdomar).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls