Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kurser och seminarier

SVA arrangerar kurser, utbildningar, seminarier och workshops i frågor som rör djurhälsa, smittämnen och diagnostik.

Fördjupningskurs i HACCP samt Allmän kurs i fodersäkerhet

Fördjupning i HACCP, anpassat för foder- och foderråvarutillverkningen samt Allmän kurs i fodersäkerhet. Mer om kurserna och anmälan.

Kurs i laboratoriesäkerhet oktober 2017

Lär dig arbeta säkert med mikrobiologiska ämnen. Vid arbete inom en organisation med laboratorieverksamhet eller där det på annat sätt finns risk för kontakt med smittämnen, är det viktigt att känna till de regler som påverkar verksamheten för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Kursen är indelad i olika block. Mer om kursen och anmälan.

Endagskurs: Träckprovsdiagnostik häst mars 2017

Kursen riktar sig till BMA eller motsvarande som vill lära sig diagnostik av tarmparasiter hos häst. Under kursen kommer du att få en teoretisk bakgrund om de viktigaste parasiterna och aktuella metoder. På lab praktiseras sedan äggräkning med McMasterteknik, kvalitativ flotation (”bandmaskmetoden”) samt Baermanns trattmetod.  Mer om kursen.

Workshop om fisksjukdomar: Flavobakterios hos laxfisk 2016

Flavobakterios är en bakteriellt orsakad infektion som drabbar fisk och är ett problem vid uppfödningen av laxfiskar. Vi hälsar nu fiskodlingsföretag och distriktsveterinärer välkomna till SVA för en workshop angående problematiken vid flavobakterios. Mer om workshopen.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Introduktionskurs i HACCP (faroanalys och kritiska styrpunkter är en svensk översättning) för foderföretagare. 
Tillämpning av HACCP och GMP (Good Manufacturing Practice, god tillverkningssed är en svensk översättning) på små och stora företag.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls