Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Arbeta säkert med mikrobiologiska ämnen

Lär dig arbeta säkert med mikrobiologiska ämnen. SVA utbildar i laboratoriesäkerhet. 

Arbete på obduktionssalens labb för höginfektiöst material. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Om kursen

Lär dig arbeta säkert med mikrobiologiska ämnen. Vid arbete inom en organisation med laboratorieverksamhet eller där det på annat sätt finns risk för kontakt med smittämnen, är det viktigt att känna till de regler som påverkar verksamheten för att kunna arbeta på ett säkert sätt.

Utbildningen fokuserar på arbete med biologiska ämnen men tar även upp risker som toxiner och kemikalier

Utbildningen ger en allmän beredskap för att hantera smittsamma ämnen, att skydda sig själv och andra samt att begränsa smittspridning.

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna bedöma risker i en miljö där det kan finnas smittämnen och veta hur riskerna bör hanteras.

Utbildningen leds av erfaren personal från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA och består av teori samt praktiska övningar.

För vem?

Kursen är upplagd för att utifrån utbildningsbakgrund och arbetsområde ge alla som arbetar i en miljö där man kan behöva hantera smittämnen baskunskaper om risker och riskhantering.

Dag ett är en introduktion till mikrobiologiska risker, främst för de som inte arbetar laborativt eller har den bakgrunden. Den ger tillräckliga förkunskaper för att delta dag två och tre.

Dag två och tre kräver förkunskaper motsvarande dag ett eller laboratorievana till och med skyddsnivå 2.

Dag fyra och fem vänder sig till de som arbetar, eller ska börja arbeta, med mikroorganismer i riskklass 3 samt andra smittämnen som hanteras i den miljön.

Dagarna kan kombineras utifrån arbetsuppgifter och utbildningsbakgrund. Kontakta oss vid frågor!

Program

Dag ett: ges nästa gång hösten 2017

• Definitioner och begrepp
• Övergripande information om virus, bakterier, svamp, parasiter, kemikalier och toxiner
• Klassificering av smittämnen
• Smittrisker i praktiken
• Praktisk övning

Dag två och tre: ges nästa gång hösten 2017

• Lagstiftning & ledningssystem
• Biorisk (bioskydd och biosäkerhet)
• Smittvägar och laboratorieinfektioner inklusive fallbeskrivningar
• Transport av biologiskt material, avfallshantering, kemikalier,
• Handhygien
• Praktisk övning.
• Skyddsventilerade arbetsplatser
• Personlig skyddsutrustning
• Dekontaminering /desinfektion
• Incidentrapportering
• GMM
• Toxiner
• Riskbedömningar
• Spillhantering inklusive praktisk övning.

Dag fyra och fem: ges nästa gång hösten 2017 2017

• Lagstiftning mm gällande biorisk (biosäkerhet & bioskydd)
• Design BSL 3 (övergripande)
• Dekontaminering av lokaler (t ex rökning)
• Hälsoövervakning, avfallshantering, personlig skyddsutrustning
• Spillhantering (oönskad händelse) inklusive praktisk övning
• Arbete i säkerhetsbänk och riskbedömning inklusive praktisk övning

Kursinformation

Datum

Pris (Exkl. moms) 

Pris (inkl moms)

Dag ett 3 000 kr 3 750 kr
Dag två och tre 6 000 kr 7 500 kr
Dag fyra och fem 4 500 kr 5 625 kr

Statliga myndigheter betalar priset exkl. moms,
övriga priset inklusive moms (25%). Betalning sker
mot faktura. Ange fakturaadress vid anmälan.
Kursdokumentation, lunch och fika ingår.

Plats

SVA, Ulls väg 2B, Uppsala

Tid

9-16.30 samtliga dagar utom torsdag då vi avslutar kl .13.00

Kostnad

3 000 kr/dag. (exkl. moms). Kursdokumentation, lunch och fika ingår.

Anmälan och frågor

Du anmäler dig till kursen här nedanför. Observera att du nu bara kan göra en intresseanmälan. Vi återkommer till dig när vi bestämt datum för höstens kursdagar.

Om du har frågor kan du kontakta Åsa Hagström, 018-6740 00, asa.hagstrom@sva.se.  

 

KURSER VÄLJ OCH FYLL I
Dag 1
  
Dag 2 och 3
  
Dag 4 och 5 ges 8-9 feb 2017 och är FULLTECKNAD
  
Dag 4 och 5
  
Företag/myndighet
Fakturaadress
Postnr
Postadress
E-post
Telefonnr
 
  
KursavgiftDag 1 kostar 3000 kronor plus moms
 Dag 2-3 kostar 6000 kronor plus moms
 Dag 4-5 kostar 4500 kronor plus moms
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.Avgiften betalas via faktura som skickas till anmälda företag. Sista anmälningsdag, se ovan. Anmälan är bindande. Vid för få anmälda har SVA rätten att ställa in kursen.
 Har du några frågor, vänligen kontakta Åsa Hagström via e-post: asa.hagstrom@sva.se eller tel: 018-67 40 00.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls