Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Träckprovsdiagnostik häst - endagskurs

SVA erbjuder utbildning.

Plats: SVA, Parasitologisk diagnostik

  • Datum: 27 mars
  • Tid: 8-16:30 (kan anpassas något beroende på deltagares restider)
  • Antal deltagare: max fem personer, minst 2
  • Medverkan från SVA: en eller två erfarna BMA samt disputerad veterinär

Innehåll

Kursen riktar sig till BMA eller motsvarande som vill lära sig diagnostik av tarmparasiter hos häst. Under kursen kommer du att få en teoretisk bakgrund om de viktigaste parasiterna och aktuella metoder. På lab praktiseras sedan äggräkning med McMasterteknik, kvalitativ flotation (”bandmaskmetoden”) samt Baermanns trattmetod. Målet är att efter genomgången kurs kunna identifiera ägg av blodmask, spolmask, bandmask och fölmask, oocystor av koccidier samt larver av blodmaskar (fokus på Strongylus vulgaris, stora blodmasken). Kursdeltagare är välkomna att komma med önskemål och ta med sig egna prover. 

Pris

För båda dagarna: 4 000 kr (exkl moms)
Lunch och middag till självkostnadspris tillkommer.

Anmälan

Anmälan kan göras via e-post till: eva.osterman-lind@sva.se senast 6 mars 2017. Betalning sker genom faktura i förskott.

Frågor

Välkomna att höra av er till Eva Osterman Lind om ni har frågor eller synpunkter!

Tel: 018-67 40 37, 018-67 43 60
e-post: eva.osterman-lind@sva.se

Ungefärliga tider

Fredag

08.00-08.30 Välkomna! Kaffe och utdelning kursmaterial

08.30–10.00 Teori

10.15–12.00 Praktik: McMaster och kvalitativ flotation

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Baermanns trattmetod, identifiering av larver

14.30–15.00 Kaffe

15.00–16.00 Forts praktik samt analys av egna prov/okända prov

16.00-16.30 Summering av dagen, diplom och kursutvärdering

Illustration: Gun-Britt Rydén/SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls