Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Om webbplatsen

På SVA:s  webbplats finner du information om vår verksamhet och information om vårt verksamhetsområde. Våra informationstexter tas fram av myndighetens experter och publiceras enligt myndighetens publiceringsriktlinjer. SVA:s ämnesexpert skriver texterna i sin roll som statstjänsteman och inom sitt uppdrag på myndigheten.

Vår information och våra texter får användas och mångfaldigas om följande krav är uppfyllda:

  • Källa och datum när materialet är hämtat ska anges tydligt. Det är viktigt då vår webbplats regelbundet uppdateras och information som hämtats kan vara inaktuell. 
  • Vårt material får inte mångfaldigas för att säljas.
  • Materialet får inte används i sammanhang så att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada SVA.
  • Bilder på SVA:s webbplats är upphovsrättsskyddade och får inte användas om särskilt tillstånd inte inhämtas av SVA:s kommunikationsstab. Undantag är bilder som ligger under pressbilder som är fria för publicering om de villkor som nämns är uppfyllda. Fotograf ska alltid anges.

SVA:s logotyp får inte utan tillstånd användas för att länka till vår webbplats. Kontakta SVA:s kommunikationsstab och berätta hur du vill använda logotypen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls