Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kurser och seminarier

SVA arrangerar kurser, utbildningar, seminarier och workshops i frågor som rör djurhälsa, smittämnen och diagnostik.

Praktisk diagnostik av endoparasiter hos hund och katt

Kursen riktar sig till BMA eller motsvarande som vill lära sig mer om diagnostik av endoparasiter hos hund och katt. Under kursen kommer du att använda de vanligaste klassiska parasitologiska teknikerna. Målet är att efter genomgången kurs kunna identifiera till exempel nematodägg av olika slag, Giardia, koccidier och larver av lungmaskar. Målet är också att du ska få en känsla av olika metoders för- och nackdelar samt kunna bedöma betydelsen av dina fynd. Flexibiliteten är stor och kursdeltagare är välkomna att komma med önskemål och ta med sig egna prover. Läs mer

Fördjupningskurs i HACCP samt Allmän kurs i fodersäkerhet

Fördjupning i HACCP, anpassat för foder- och foderråvarutillverkningen samt Allmän kurs i fodersäkerhet. Mer om kurserna och anmälan.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Introduktionskurs i HACCP (faroanalys och kritiska styrpunkter är en svensk översättning) för foderföretagare. 
Tillämpning av HACCP och GMP (Good Manufacturing Practice, god tillverkningssed är en svensk översättning) på små och stora företag.

Kurs i laboratoriesäkerhet oktober 2018

Lär dig arbeta säkert med mikrobiologiska ämnen. Vid arbete inom en organisation med laboratorieverksamhet eller där det på annat sätt finns risk för kontakt med smittämnen, är det viktigt att känna till de regler som påverkar verksamheten för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Kursen är indelad i olika block. Mer om kursen och anmälan.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls