Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Karta över positiva kvarkaprover

Kartan visar varifrån veterinärer skickat in positiva kvarkaprover från häst till SVA (veterinärpraktikens adress). Observera att hästarnas hemvist kan vara en annan kommun, vanligtvis i regionen. Kartan kan ses som en indikation om smittläget på regionnivå. Ljusgul färg betyder att minst ett positivt prov inskickat av en veterinär i den kommunen påvisats de senaste 3-24 månaderna. De mörkare färgerna visar vid hur många tillfällen kvarka har konstaterats de senaste två månaderna. Kartan visar inte hur många hästar som drabbats vid varje tillfälle. Kartan uppdateras varje dygn.

Vanliga frågor och svar om kartan

1. Varför hittar jag inte ett utbrott av kvarka som jag känner till på kartan?

Svar: Om utbrottet inte återfinns på kartan kan det bero på något av följande:

  • Den provtagna hästen fanns på en annan ort än insändande veterinär. SVA publicerar inte hästens ort enligt de regler vi har att följa, och ofta har vi inte heller den uppgiften.
  • Inget positivt prov har kommit in till SVA från stallet. Diagnosen kan ha ställts på annat sätt.

2. Var kan jag få mer information om anmälda hästsjukdomar?

Svar: Under Smittoinfo www.travsport.se publiceras inkomna rapporter från Länsstyrelserna fortlöpande, tack vare ett samarbete mellan Svensk Travsport och länsveterinärerna. Det är upp till Länsstyrelserna att skicka information och ibland saknas därför rapporter på Smittoinfo. Jordbruksverket publicerar en årlig statistikrapport för anmälningspliktiga djursjukdomar på sin webbplats. 

3. Vad kan man ha kartan till om man inte får veta exakt vilka gårdar som haft kvarka i Sverige?

Svar: Kartan syftar till att ge en översikt av smittoläget för regionen över tid. Det ökar medvetenheten om risken för kvarka. Tänk på att man kan förebygga och skydda sin häst mot kvarka (och andra smittsamma sjukdomar) genom goda hygienrutiner. Avskild karantän av nyinköpta hästar och omedelbar isolering av hästar med sjukdomssymptom är de enskilt viktigaste förebyggande åtgärderna mot ett större utbrott. Se till att ditt stall tillämpar sådana rutiner. Läs mer om smittskydd på vår faktasida om kvarka.

Visa större karta

Kartan uppdateras automatiskt en gång per dygn.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls