Gå direkt till innehåll
Bild på Ann Lindberg
Ann Lindberg. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Ann Lindberg invald i KSLA

Senast uppdaterad : 2020-11-19

Den 12:e november 2020 valdes Ann Lindberg, generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), in som ny ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Jordbruksavdelning.

Ann Lindberg är professor, epidemiolog och veterinär och har bland annat drivit ett flertal projekt som utvecklat system för sjukdomsövervakning, både nationellt och internationellt. Hennes fokus är bland annat på förebyggande åtgärder, övervakning och bekämpning.

På grund av den rådande pandemin mottar Ann Lindberg och övriga nyvalda ledamöter sina ledamotsbrev först den 20:e januari nästa år, vid akademiens 210:e högtidssammankomst.

Eva Petterson, akademiens vd och sekreterare, kommenterar:

– Dessa nya ledamöter stärker KSLA:s samlade kompetens på området; en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och marknad från jord till bord. Genom sin erfarenhet och sina nätverk bidrar de till ytterligare kunskapsuppbyggnad inom bland annat smittskydd, ekosystemens ekologi, ekonomi och marknad.