Gå direkt till innehåll

Antibiotikaförsäljningen till djur minskar i flera länder

Totalt minskar användningen av antibiotika för djur i EU. Det visar en ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten. Men det är stora skillnader mellan länder. Island, Finland, Norge och Sverige har den lägsta försäljningen. Den låga svenska siffran förklaras till stor del av att vi sedan lång tid arbetat med att på olika sätt förebygga sjukdom. Friska djur behöver inte antibiotika.

Statistik över försäljning av antibiotika för djur under 2016 i 30 europeiska länder redovisas i en ny rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket har bidragit med uppgifter. SVA bidrar också med expertis som stödjer EMA:s arbete med insamling och analys av data.

Den nya rapporten visar att totalt för alla 30 länder så minskar försäljningen med 20 procent sedan 2011. Mest har Tyskland minskat, med 58 procent. Men det är fortfarande mycket stora skillnader mellan länder.

Den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram antibiotika per populationskorrektionsenhet, PKU. Enheten PKU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av djur i ett land uttryckt i kilo. Detta görs för att ta hänsyn till att antalet djur skiljer mellan länderna. Måttet är trubbigt och siffrorna ska därför tolkas med försiktighet.