Gå direkt till innehåll

Insamlingar och medborgarforskning

Sjukdomsövervakningen vid SVA sker både via löpande program och i projektform. Ofta behöver vi hjälp med att samla in provmaterial. Här listar vi aktuella projekt och frågeställningar. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete med djurägare, jägare och en bredare allmänhet, för allas vårt bästa!

Sjukdomar förändras och förflyttar sig. Det är skälet till att vi på SVA genomför tidsbegränsade, riktade undersökningar. På så sätt kan vi hålla koll på läget och skapa god beredskap för att hantera nya sjukdomshot.

Behovet av provmaterial varierar med projektens syfte. Ibland söker vi efter smittämnen kopplade till olika djurslag. Blod, mjölk eller kroppsdelar är exempel på provmaterial vi kan behöva i sådana fall.

Ibland söker vi småkryp som vi vet kan sprida smitta. Då behöver vi hjälp med att hitta småkrypen och få in dem till SVA för analys.

I vår viltsjukdomsövervakning är vi helt beroende av bidrag och iakttagelser från jägare och allmänhet. Obduktioner och uppföljande undersökningar av insända, vilda djur och vild fisk, kompletterat med Iakttagelser och rapporter har en avgörande betydelse. Läs mer och rapportera i vår viltportal.

Senast uppdaterad : 2019-11-09