Gå direkt till innehåll

Riktade studier på fåglar

Två riktade studier på svenska fåglar startade under 2019. SVA ska kartlägga om west nile febervirus (WNV) och usutuvirus (USUV) finns i landet.

Båda dessa virus förekommer i Europa och sprids med myggor. Framförallt smittas fåglar, men  andra djur och människor kan också drabbas.

Flyttfåglar kan bli smittade när de övervintrar på sydligare breddgrader. Det är skälet till att vi nu genomför en riktad studie bland svenska fåglar.

Virusen drabbar olika fågelarter

West nile-virus finns i södra och centrala Europa. Det drabbar främst kråkfåglar och rovfåglar, men även människor kan smittas av infekterade myggor.

Bland vilda fåglar är ugglor och trastfåglar känsligast för usutuviruset. Koltrastar kan drabbas särskilt hårt och i Europa har massdöd av koltrast förekommit i samband med att smittan etablerat sig i nya områden. Usutuviruset sprider sig för närvarande norrut i Europa och finns nu i Nederländerna och Tyskland. 

Rapportera döda fåglar

Övervakning av döda fåglar är ett effektivt sätt att tidigt upptäcka förekomst av west nile-virus och usuntuvirus. Därför är det av stort intresse för oss att få in rapporter om fågeldöd. Av särskilt intresse är rapporter om de arter som vanligen drabbas. Men även andra arter, exempelvis tättingar, kan bära på dessa virus.

Senast uppdaterad : 2019-12-16