Gå direkt till innehåll

Annica Tevell Åberg

Annica Tevell Åberg, PhD, teknisk ledare för toxinanalyser. Annika forskar om både små och stora toxiner, framför allt mykotoxiner (mögelgifter) och botulinumtoxiner.

Annica jobbar med metodutveckling av masspektrometriska metoder (MS), både MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization) och ESI (Electrospray Ionization).

Aktuella forskningsprojekt

Animal botulism: innovative tools for the diagnosis, prevention, control and epidemiological investigation

 

Annica Tevell Åberg på LinkedIn

Annica Tevell Åberg på ResearchGate

 

Annica Tevell Åberg

Forskare, PhD

Statens veterinärmedicinska anstalt

Göran Ekeberg/AddLight

Senast uppdaterad : 2019-12-09