Gå direkt till innehåll

Malin Eriksson

Malin Eriksson, veterinär, forskarstuderande. I doktorandprojektet studeras utveckling av immunologiskt minne och tolerans mot infektion med influensavirus, med fokus på samspelet mellan antigen-presenterande celler och T-celler från olika immunologiska vävnader hos infekterade individer.

Vidare studeras om läkemedelsbaserad terapi kan återställa produktionen av nya T-celler i tymus hos individer med nedsatt immunförsvar och på så sätt resultera i ett bättre immunförsvar vid infektion av eller vaccinering mot influensavirus.

Malin Eriksson

Veterinär, forskarstuderande

Statens veterinärmedicinska anstalt

Therese Selén/SVA

Senast uppdaterad : 2019-12-09