Gå direkt till innehåll

SVA:s insynsråd

SVA är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Denna ledningsform väljs i de fall det finns behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheter och när politiska beslut måste genomföras utan fördröjning. Generaldirektören har stöd av ett insynsråd.

 

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Rådet ska tillgodose behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om myndighetens verksamhet. 

Följande personer är utsedda att vara ledamöter i SVA:s insynsråd:

Ordförande

  • Ann Lindberg, generaldirektör, SVA

Ledamöter

  • Hans Agné, VD, Svenska Köttföretagen AB
  • Ulf Sonesson, forskningschef, RISE
  • Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot (MP)
  • Sara Helgstrand, lantmästare, Lantbrukarnas riksförbund
  • Håkan Henrikson, divisionsdirektör, Jordbruksverket
  • Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
  • Anders Tegnell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
Senast uppdaterad : 2020-02-20