Gå direkt till innehåll

SVA:s insynsråd

SVA är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Denna ledningsform väljs i de fall det finns behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheter och när politiska beslut måste genomföras utan fördröjning. Generaldirektören har stöd av ett insynsråd.

 

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Rådet ska tillgodose behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om myndighetens verksamhet. 

SVA:s insynsråd

Ann Lindberg

Ordförande, generaldirektör SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt

Hans Agné

VD

Svenska Köttföretagen AB

Elisabeth Falkhaven

Riksdagsledamot (MP)

Sveriges riksdag

Sara Helgstrand

Lantmästare

Lantbrukare

Håkan Henrikson

Chefsveterinär, näringslivschef

Jordbruksverket

Betty Malmberg

Riksdagsledamot (M)

Sveriges riksdag

Ulf Sonesson

Forskningschef

RISE

Anders Tegnell

Avdelningschef

Folkhälsomyndigheten