Gå direkt till innehåll

Kunskapscenter inom veterinärmedicin

Som ett kunskapscenter inom veterinärmedicin har SVA ett stort ansvar för att fånga upp och sprida aktuell och viktig kunskap. 

SVA bistår regeringen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket samt andra myncdigheter och organisationer med expertkunnande när det gäller sjukdomsövervakning, foderfrågor, riskbedömningar, smittspårning och sjukdomsbekämpning. Vi hjälper landets länsstyrelser och kommuner med frågor som gäller jaktbrott, förgiftningar och vanvård av djur. 

Vi gör riskväderingar och ger råd och expertutlåtanden till veterinärer, djurkliniker och djursjukhus. Våra experter anlitas också regelbundet av olika universitet och högskolor som föreläsningar. 

Vi delar med oss av vår kunskap här på webben, i sociala kanaler och i andra kanaler. På Internationell nivå har SVA ett kontinuerligt kunskapsutbyte med systerinstitut. Vi deltar regelbundet i möten och är flitigt anlitade rådgivare på EU-nivå. 

Senast uppdaterad : 2019-10-22