Gå direkt till innehåll

Hobbyfjäderfän

Att hålla höns och andra fjäderfän är en snabbt ökande hobby i Sverige och i många andra länder i Europa och Nordamerika. Här delar vi med oss av information och tips som rör hälsa och sjukdomar som särskilt berör hobbyfjäderfän.

Höna på stallbacke.
Den som håller hobbyhöns har nytta av kunskapen från stora uppfödare. Foto: Istock.

Det ligger i allas intresse att alla fjäderfän är friska och livskraftiga och tillsammans kan alla fjäderfähållare arbeta för ett gott smittskydd och för att förebygga sjukdomar. Läs mer om de råd och regler som Svenska Ägg - Smittskydd i små fjäderfäflockar (pdf) arbetat fram för att säkerställa ett så gott hälsoläge som möjligt. Den småskaliga fjäderfähållaren kan på så vis dra nytta av att den storskaliga fjäderfähållarens samlade kunskap och rutiner för en lyckad, sund och frisk djurhållning för alla fjäderfän i Sverige.