Gå direkt till innehåll

Skydda dina fjäderfä mot smitta

Så skyddar du dina fjäderfä mot fågelinfluensa, och så sprids smittan.

Så sprids smittan

Smittade fåglar utsöndrar virus i kroppsvätskor, framförallt med avföring. Virus kan därför finnas i och på allt som är förorenat med avföring från smittade djur: smutsiga skor och kläder, foder som är förorenat med avföring från vilda fåglar, transportfordon, burar, redskap med mera.

Skydda dina fjäderfä

  • Hindra vilda fåglar att komma in i husen genom att spärra ventilationstrummor eller andra vägar som fåglar kan komma in med huv/ finmaskigt nät.
  • Använd inte marken runt husen för lagring av material och håll marken fri från växtlighet eller se till att den inte tillåts växa sig hög.
  • Utfodra fjäderfän inomhus eller om detta inte är möjligt, under tak.
  • Samla upp foderspill direkt så att det inte lockar till sig vilda fåglar.
  • Begränsa antal besökare till dina fåglar och in till de utrymmen där fåglarna vistas
  • Undvik i möjligaste mån att köpa eller sälja fåglar
  • Byt kläder och skor när när du går i utrymmen där du håller fåglar

Vid misstanke om smitta

Ett utbrott av aggressiv fågelinfluensa gör ofta fåglarna sjuka fort. Många fåglar kan dö utan symtom eller visa nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Värphöns kan till en början lägga ägg med mjuka skal, men de slutar snart producera ägg. Om du ser den här typen av symptom på dina fåglar ska du kontakta en veterinär.

Senast uppdaterad : 2019-11-07