Gå direkt till innehåll

Vid fynd av döda vilda djur – Fallviltsundersökningar

Vid SVA undersöks döda vilda djur inom den så kallade fallviltundersökningen. Fallviltundersökningen bedrivs som ett forskningsarbete där grundstommen utgörs av döda vilda djur som hittas ute i markerna och som skickas in för obduktion och undersökning.

En annan viktig bidragskälla till kunskapen om vilka sjukdomar de vilda djuren har är när sjukliga förändringar som hittats på jagat vilt skickas in av jägare för undersökning. Arbetet bekostas till största delen med medel från Viltvårdsfonden. Det betyder att när du skickar in material till oss är undersökningen normalt kostnadsfri.

Fallviltundersökningen tillsammans med riktade undersökningar som exempelvis salmonella- och influensavirus-provtagning på flyttfåglar och dvärgbandmaskprovtagning på rävar ger oss kunskap om de sjukdomar som förekommer bland våra vilda djur och ger oss möjlighet att upptäcka nya sjukdomar.

Att tänka på vid fynd av döda djur

För att det skall vara meningsfullt att undersöka döda vilda djur krävs, för de flesta undersökningar, att kroppen är i gott skick. En dött djur som legat ute ett eller ett par dygn i sommarvärme är många gånger alltför förruttnad för att en diagnos ska kunna ställas. Undantag gäller för Statens vilt (se nedan).

Kontakta SVA innan ni skickar in djurkroppar eller vävnader för undersökning. Det är viktigt att det är ett relevant material som skickas in för undersökning, kontakta alltid SVA via formulär rapporteravilt.sva.se, eller telefon 018-67 40 00 eller e-post för information och diskussion innan försändelser skickas.
Fraktersättning betalas endast ut efter överenskommelse med viltsektionen. SVA har transportkartonger som skickas ut för att användas till postförsändelser med döda djur (upp till 20 kg), vilket är viktigt för att uppfylla avtalet med posten. Då kan även etiketter med portot skickas med. Det blir mer kostnadseffektivt för alla.

Om du hittar döda djur, försök att göra en bedömning:

  • Hur många djur rör det sig om?
  • Vilken/vilka arter?
  • I vilket skick är kropparna?
  • Finns sjuka djur? Försök att beskriva deras symtom.
  • Tänk på att sjuka/döda djur kan bära på smittämnen som kan överföras till människor (zoonoser). Handskas försiktigt med döda djur, iakttag god hygien och använd gärna handskar. 

Statens vilt

Tänk också på att de stora rovdjuren, de flesta rovfågelarterna och vissa sällsynta fåglar är statens vilt. Anträffas ett statens vilt dött ska polis informeras och djuret ska insändas till mottagare av statens vilt, SVA eller Naturhistoriska Riksmuseet.

Läs mer

Skicka in prover och djurkroppar

Senast uppdaterad : 2020-02-14