Gå direkt till innehåll

Internationellt samarbete

En framgångsfaktor för SVA:s forsknings- och utvecklingsarbete är att den bedrivs på hög internationell nivå och i nära samverkan med både nationella och internationella universitet, forskningsinstitut, organisationer och företag. Detta görs bland annat genom olika former av samarbetsprojekt mellan individuella forskare och forskargrupper men också genom institutsövergripande projekt.

EU-projekt

SVA deltar för närvarande i följande EU-projekt: 

  • EScential: Karakterisering av nödvändiga cellulära faktorer för virusreplikation (2014-2018)
  • ECALEP: Uppkomst av högpatogena caliciviruses i Leporidae (2015-2018)
  • CCHF Vaccine: Sjukdomsmekanism for Krim-Kongo hemoragisk feber (2017-2022)
  • EryPoP: Rödsjuka – ett sjukdomsproblem i djurvänliga uppfödningsformer för fjäderfä och gris (2016-2019)
  • ANIBOTNET: Botulism hos djur - innovativa verktyg för diagnos, prevention, kontroll och epidemiologiska undersökningar (2016-2019)
  • ASF-STOP: Förståelse och bekämpning av afrikansk svinpest i Europa (2016-2020)
  • PALE-Blu (2017-2020)
  • VIVALDI : Validering av ett portabelt diagnostiskt instrument för detektion av Salmonella, Campylobacter och aviär influensa (2018-2020)
  • OHEJP: Ett europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete med ett One Health perspektiv på livsmedelsburna smittor. (2018–2022)

Europeiska forskningsnätverk

OIE - Collaborating Centre

SVA är Collaborating Centre för Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) med ansvar för bioteknologibaserad diagnostik av veterinärmedicinska infektionssjukdomar. 

Nätverket One Health Sweden

Merparten av människans infektioner orsakas av smittämnen som även infekterar djur, så kallade zoonoser. Trots detta har vetenskapen historiskt varit uppdelad i olika fält beroende på om smittämnet återfinns hos människa, tamdjur eller vilda djur och deras miljö. Nätverket One Health Sweden bygger broar mellan kunskapsområden utifrån konceptet "en värld - en hälsa".

Senast uppdaterad : 2020-01-07