Gå direkt till innehåll

Exotiska idisslare

De svenska lantbruksdjuren har utökats med exotiska idisslare som bison, jak och vattenbuffel. Dessa produktionsdjur kommer från andra förhållanden och ekosystem än de svenska och ställer därför andra krav på skötsel och utfodring. De kan också vara känsliga för sjukdomar som finns bland svenska djur men som de nya inte sedan lång tid har anpassat sig till.