Gå direkt till innehåll

Kaningulsot och vaccination

Ett vaccin som skyddar mot kaningulsotens två virusvarianter, RHDV1 och RHDV2, finns registrerat och är godkänt för försäljning i Sverige sedan maj 2017.

Ett vaccin som skyddar mot kaningulsotens två virusvarianter, RHDV1 och RHDV2 finns registrerat och är godkänt för försäljning i Sverige sedan maj 2017.

SVA har de senaste två åren tillhandahållit detta vaccin. Då det blev registrerat i Sverige avvecklade SVA sin försäljning och veterinärer och djursjukhus hänvisades till apoteken.

På grund av de distributionsproblem som var under 2018 valde SVA att tillhandahållit vaccinet. SVA kommer fortsätta med detta under 2019.

Ägare av tamkaniner som har frågor om vaccination och vaccinationsdoser vänder sig bäst till en lokal veterinär.

SVA:s rutindiagnostik för kaningulsot särskiljer nu de båda virustyperna. I forskningsprojektet påvisades förekomst av den nya virusvarianten i stora delar av Sverige, upp till Gävleborgs län. Det finns inga aktuella och heltäckande spridningskartor, men troligt är att den som vill skydda sina tamkaniner mot kaningulsot bör använda sig av vaccin som skyddar mot både RDVH1 och RDVH2.

SVA hoppas kunna gå vidare med undersökningar av det nya kaningulsotsviruset. Vi sätter stort värde på rapporter om sjukdomsutbrott och fortsätter även att ta emot döda vilda djur för undersökning genom viltsektionen (https://rapporteravilt.sva.se/). Genom att spara material i vår biobank, får vi nya möjligheter att undersöka var dessa virus förekommer och hur de eventuellt förändras.

Skicka in djur till SVA för undersökning

SVA tar emot vilda kaniner för undersökning utan kostnad. SVA undersöker också tama kaniner, men kostnaden får den enskilda djurägaren själv betala.  Läs mer om hur du skickar in djurkroppar

Senast uppdaterad : 2019-12-05