Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Djurhälsa

Svenska djur har god hälsa. De har sällan eller inte alls många av de allvarliga smittsamma djursjukdomar som är vanliga i andra länder. SVA arbetar för att smittor ska spridas så lite som möjligt mellan djur, och från djur till människa.