Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rapportera skadad och död vildfisk

Sommaren 2016 undersökte SVA och vår motsvarighet i Finland, Evira, orsaken till de sjukdomar och dödlighet man sett på vandrande laxfiskar de senaste somrarna.

Död lax från Torneälven. Foto: Janne Juuso


För att samla in data har vi skapat en mobilvänlig rapporteringsportal som du hittar på https://rapporterafisk.sva.se. Arbetet med att följa hälsoläget för vild fisk genom kartläggning av sjuklighet och dödlighet fortsätter, och vi har under våren 2017 utvidgat den för att underlätta rapportering av övriga fiskarter. 

I portalen du rapportera in när du hittar eller fångar död/sjuk/skadad fisk och det går att bifoga bilder på fynden. Om du tillåter det så loggas din position direkt i rapporten (det går också att fylla i platsen manuellt). Insamlingen av rapporter sker samtidigt i Finland och Sverige så har du finska inställt på sin webbläsare (oavsett mobil eller dator) så kommer du att länkas till en finskspråkig version.

Om du vet att du ska fiska i svenska eller finska vatten i sommar kan det vara praktiskt att redan nu spara ned en genväg till https://rapporterafisk.sva.se på din telefons hemskärm. Då blir det enklare för dig att skicka in rapporter ifall du skulle hitta eller fånga en skadad/död fisk.

Om du har frågor om projektet kontakta Charlotte Axén eller vår fiskjour via SVA:s växel 018-67 40 00.

Undersökningar av sjuk vildfisk

SVA saknar statsanslag för att undersöka vild fisk och därmed kan fisk inte bara skickas in för obduktion. Möjlighet till obduktion av upphittad fisk finns dock, och är viktig framför allt när många fiskar drabbas i samma vattensystem. Obduktioner sker då under förutsättning att finansiering kan ordnas.Tidsfaktorn är viktig! Vi behöver ha relativt nydöd fisk för att undersökningarna ska ge något. Frysning är ett andrahansalternativ, då frysning omöjliggör vissa analyser. 

Läs mer om åtgärder vid omfattande dödlighet i vilda bestånd av fisk.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls