Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Parasiter hos häst

Parasiter lever i eller på andra levande organismer från vilka de tar sin näring och kan orsaka skada. Det finns olika grupper av parasiter: encelliga (protozoer), maskar (helminter), insekter och spindeldjur.

Endoparasiter lever invärtes. Alla hästar har mer eller mindre endoparasiter och i mindre mängd stör de vanligen inte djurens hälsa. Föl och unghästar är mer känsliga för parasitangrepp än vuxna hästar och därför skall parasitbekämpningen ske med hänsyn till hästarnas ålder.

De viktigaste endoparasiterna hos hästar i Sverige:

Ektoparasiter lever utvärtes. Alla hästar kan angripas av hudparasiter. Hästarna blir inte immuna, men känsligheten för parasiternas angrepp kan variera mellan individer. Hudparasiter går inte att utrota. Istället får man skydda hästarna så gott det går mot insekternas angrepp.

Löss och fotskabb är värddjurs-specifika, det vill säga de angriper inte andra djurslag än hästar. De har hela sin livscykel, från ägg till vuxen parasit, på hästen. Knott, svidknott, fästingar, blinningar, flugor och bromsar kan angripa alla däggdjur, inklusive människa, och fåglar.

De viktigaste hudparasiterna hos hästar i Sverige:

Övrig ohyra:

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls