Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lungmask (Aelurostrongylus abstrusus) hos katt

Infektion med lungmask (Aelurostrongylus abstrusus,) påvisas mycket sällan hos katter i Sverige.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst – smittvägar

Lungmasklarver (Aelurostrongylus abstrusus). (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Osama Ibrahim/SVA

Infektion med Aelurostrongylus abstrusus, lungmask, påvisas mycket sällan hos katter i Sverige. Det behövs studier för att få en uppfattning om hur utbredd parasiten är hos katter i Sverige. Katter blir infekterade genom att äta olika sniglar som fungerar som mellanvärd för parasiten. De kan också infekteras via så kallade transportvärdar det vill säga bytesdjur som möss, grodor och fåglar.

Klinik

De vuxna maskarna lever i kattens lungor där det bildas små knutor. Vissa katter uppvisar knappt några symtom överhuvudtaget medan andra får symtom från luftvägarna i form av hosta av varierande grad. 

Diagnostik

Diagnos kan ställas genom att larver påvisas i träckprov. Chansen att påvisa larver ökar om man analyserar samlingsprov med träck samlat vid tre olika tillfällen. Larver kan även påvisas i sköljvätska från lungorna.

Behandling

Emodepsid, eprinomektin och fenbendazol är registrerade för behandling mot denna lungmask. Katter som lever strikt inomhus och inte utfodras med vare sig mellanvärdar eller transportvärdar smittas inte med lungmask.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls