Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rävskabb (Sarcoptes scaebei)

Sarkoptesinfektion hos katt kan orsaka hudbesvär med klåda men är ovanligt.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Sarcoptes scabiei är ett kvalster och tillhör, liksom fästingarna, spindeldjuren.

Skabbkvalstren är 0,2-0,45 millimeter långa och 0,2-0,35 millimeter breda. Med sin något tillplattade kropp och korta ben liknar de en sköldpadda. Kvalstret lever huvudsakligen i hudens översta cellskikt, väl gömt och skyddat mot yttervärlden. I huden gräver skabbkvalstret gångar i vilka honan lägger tre till fyra ägg per dag under sin levnad, vilken är två till fyra veckor. Äggen kläcks efter några dagar till larver, som via två olika nymfstadier blir vuxna och könsmogna. Hela utvecklingen i huden tar omkring två veckor.

Sjukdomen kallas i Skandinavien ofta rävskabb, på grund av att sjukdomen spreds från vilda infekterade rödrävar till hundar med början från mitten av 1970-talet. Före det hade sjukdomen inte på mycket länge funnits här, varken bland rödrävar eller bland hundar.

Under senare år har vi uppmärksammat att också katter kan smittas av sarkopteskvalstret från räv och hund. Dåliga sanitära förhållanden och många katter på liten yta gynnar smittspridning. Smittan hos katterna ger emellertid inte alltid upphov till tydliga skabbsymtom. SVA har utvecklat en blodprovsundersökning som påvisar antikroppar mot Sarcoptes scabiei, motsvarande det som finns för hund. Diagnosen kan också ställas genom skrapprover. Det finns inget läkemedel registrerat och godkänt till katt mot sarkoptesinfektion men exempelvis är substanserna selamektin och moxidektin effektiva.

Den variant av Sarcoptes scabiei som infekterar räv kan ge kortvariga besvär hos människor, så kallad skenskabb. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Kvalstret kan inte fortleva och föröka sig på de värddjur som är främmande för dem. Dock har skabbkvalstret från räv framgångsrikt smittat flera andra vilda djur i Sverige, till exempel varg, lo och mård.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls