CWD-övervakning i Sverige - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

CWD-övervakning i Sverige

SVA vill ha hjälp att få in hjortdjur som påträffas döda i naturen eller som måste avlivas på grund av att de uppvisar symtom som skulle kunna vara CWD, avmagringssjuka.

Bakgrund

I april 2016 upptäcktes ett fall av CWD på vildren i Norge. I maj och juni upptäcktes två fall på älg, denna gång nära gränsen till Jämtland. Ytterligare två vildrenar, skjutna under vanlig jakt under 2016 var positiva för CWD och under 2017 har ytterligare fall påvisats på både vildren och älg, samt kronhjort. Samtliga vildrenar är från samma område. Det är oklart varifrån smittan kommer och hur länge den har funnits i Norge. Med tanke på att inkubationstiden är lång så är det troligt att smittan har funnits i Norge i flera år.

När smittan nu har konstaterats i Norge och hjortdjur rör sig över gränserna är det inte osannolikt att smittan också finns i Sverige. För att vi ska få en bättre bild av läget i landet pågår en övervakning av svenska hjortdjur.

Vi vill ha in sjuka djur med symtom och eller självdöda djur

SVA vill ha hjälp att få in hjortdjur som påträffas döda i naturen eller som måste avlivas på grund av att de uppvisar symtom som skulle kunna vara CWD (avmagring, beteendeförändringar, vinglighet, dregling, ökad salivering och urinering). Vi behöver för CWD-undersökning få in hela skallar från vuxna djur för att kunna undersöka både lymfknutor och hjärna. Läs mer om hur du ska skicka in döda djur.

Sedan sommaren undersöker SVA alla hjortdjur som obduceras, för CWD. 

Obs! Älgar som fälls under jakt och bedöms vara otjänliga på grund av avmagring eller sjukdom är av intresse att undersöka för CWD, men SVA skriver inte ut intyg till Länsstyrelsen om kassation av älgkroppar. Obduktionsrapporten beskriver vad som hittas vid undersökningarna på SVA.

Övervakning inom EU

Att samla in självdöda eller till synes sjuka djur som avlivats är inte tillräckligt för att övervaka förekomsten av CWD i Sverige. Fler djur behöver undersökas. En utökad provtagning av hjortdjur inleds inom den EU-beslutade övervakningen 2018-2020.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls