Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt på lodjur 2017

Licensjakten på lodjur startar den 1 mars och pågår tills kvoten är fylld eller senast till 31 mars i vissa län och  till 15 april i andra län

Nedan redovisas de djur som besiktigats och rapporterats in av personalen på länsstyrelserna, varefter data skickas till SVA. Detta innebär att det kan vara viss fördröjning innan djuren redovisas på denna sida.  

Det går inte att jaga lodjur med hänvisning till uppgifterna i tabellen. För att vara säker på att kvoten inte är fylld, kontakta Länsstyrelsen i ditt län.

Karta. De fällda djuren visas också med markörer på kartbilder. Blå markör betyder hane, röd betyder hona och gul betyder "okänt kön". Klicka på respektive djur längre ned på respektive sida för att komma dit. Kommer ingen kartbild eller en kartbild med Afrika upp beror detta på att vi inte fått några koordinater inrapporterade ännu.

Tabellen uppdaterad:

2017-03-29 09:20:00