Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Licensjakt varg 2017

Licensjakten 2017 startar den 2 januari 2017 och pågår tills kvoten är fylld eller till och med 15 februari. Totalt är det planerat för licensjakt i 4 revir, på totalt 24 vargar. Denna sida är en sammanställning och uppdateras så fort vi får rapporter från de berörda länsstyrelserna. Ingen jakt får bedrivas utifrån SVA:s sammanställning.

Alla vargar som skjuts under licensjakten besiktas av länsstyrelsen. Skytten får behålla skinnet, och den flådda kroppen skickas till SVA. På SVA genomförs en obduktion av vargen för att fastställa hälsostatus, ålder med mera. DNA prover skickas till viltskadecenter på Grimsö för bestämning av ursprung. All information från de undersökta vargarna kommer publiceras i en rapport under våren 2017.

Information om tidigare års licensjakter hittas under följande länkar: 20102011, 2015, 2016.

Aktuellt

Delrapport för obduktion av vargar fällda under licensjakt 2017

Åldrar

Varefter vi obducerar vargarna uppdateras åldrar i tabellen. Ålder delas in i två kategorier: vuxen och årsunge. Årsunge är således vargar födda 2016 och vuxen är alla vargar äldre en 1,5 år. Åldersbestämningen görs genom röntgen på tillväxtzoner. Tillväxtzonerna sluts när vargen är ca 1 år gammal. Tänderna skickas senare för en noggrannare åldersbestämning.

Varför försvinner vargar som står som påskjutna i tabellen?

 Tabellen sammanfattar de vargar som är avräknade kvoten. Blir en varg påskjuten och sedan fälls efter eftersök står den som övriga fällda vargar. Konstateras att en varg inte blivit träffad vid påskjutning försvinner vargen från listan då den inte avräknas kvoten.

Extra tilldelning i Loka reviret.

 I Loka reviret beslutade Länsstyrelserna i Örebro och Värmland den 7 januari om att utöka tilldelningen med en varg till att omfatta totalt 7 vargar. Den sjunde vargen fälldes under Söndagen den 8 januari och den ”nya” kvoten är därmed fylld.

Tabellen uppdaterad:

2017-02-16 kl 09:00
Område Tilldelning Fällda Återstående
Värmland Brattfors 6 6 Jakten avlyst Karta
Värmland/Örebro Loka 7 7 Jakten avlyst Karta
Dalarna Orsen 6 6 Jakten avlyst Karta
Gävleborg Blyberg 6 6 Jakten avlyst Karta
Hela landet 25 25 Karta