Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hamsterpolyomavirus (HPyV)

Hamsterpolyomavirus orsakar tumörer i lymfvävnader (kallas lymfom) och i huden. Lymfom resulterar ofta i avmagring. Hamstrar kan emellertid smittas utan att uppvisa nybildningar eller andra symtom (så kallad latent sjukdom).

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Hamsterpolyomavirus (HPyV) är ett papovavirus som är ett specifikt hamstervirus.

Hamster med hudnybildning orsakad av Hamster polyomavirus. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Ricardo Feinstein/SVA

Ett mikroskopisk snitt av nybildningen påvisar talrika, tättpackade tumöromvandlade hårsäckar i underhud. (måttbandet mottsvarar 1 mm). (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Ricardo Feinstein/SVA

Hamsterpolyomavirus smittar guldhamster (Mesocricetus auratus) och europeiska hamstrar (Cricetus cricetus). HPyV har funnits i Europa i flera år (det upptäcktes i Tyskland på sextiotalet och även i Sverige vid flera tillfällen). 

Spontana tumörer är ovanliga hos hamster, speciellt hos unga djur. Därför, när mer än en hamster i en koloni uppvisar tumörer, särskilt unga hamstrar, bör man misstänka hamsterpolyomavirusinfektion. Viruset går ej att behandla. Har du frågor kontakta vidare din lokala veterinär.

Symtom

Hamsterpolyomavirus orsakar tumörer i lymfvävnader (kallas lymfom) och i huden. Lymfom resulterar ofta i avmagring. Hamstrar kan emellertid smittas utan att uppvisa nybildningar eller andra symtom (så kallad latent sjukdom). 

Virusspridning och inkubationstid

När en hamster smittas sprider hamsterpolyomavirus sig till många organ i kroppen, inklusive lymfvävnad (som finns i olika organ, till exempel mjälten och lymfkörtlar), tarm och njure.

Sedan utsöndras hamsterpolyomavirus via avföring och urin. Hamsterpolyomavirusutsöndring föregår tumörutveckling, den börjar när det inte finns några tumörer. Nybilningarna kan utvecklas från cirka en månad efter tidpunkten för infektion, men det kan ta flera månader innan tumörer visas. Därför är det svårt att ange en specifik inkubationstid för denna smitta, den är högst varierande. När hudtumörer utvecklas förökas hamsterpolyomavirus även i dessa nybildningar. Hamstrar med hamsterpolyomavirus blir smittbärare under lång tid (möjligen för resten av sitt liv).

Diagnos

Två observationer är viktiga för diagnosen av hamsterpolyomavirussmitta:

  1. Tumör(er) hos mer än en hamster.
  2. Tumör hos (främst) unga hamstrar.

Smittan kan diagnostiseras genom obduktion av ett misstänkt fall, eller så kan tumören undersökas mikroskopiskt. Den mikroskopiska vävnadsundersökningen av tumörerna är nödvändig för att fastställa tumörtyp. Att hitta två hamstrar med lymfom eller hudtumör i en population, är en stark indikation på smitta med hamsterpolyomavirus. Vid SVA kan hamstrar obduceras och tumörer kan analyseras mikroskopiskt. SVA kan inte påvisa hamsterpolyomavirus hos en smittad hamster innan tumör har utvecklats.

Smittspridning

Hamsterpolyomavirus verkar i huvudsak överföras mellan hamstrar genom direktkontakt och förtäring. Hamstrar kan smittas till exempel när de slickar varandra eller när de slåss. Olika föremål i hamsterns närmiljö, såsom buren, spån, vattenskålar, leksaker, etcetera blir förorenade med hamsterpolyomavirus och kan vara smittkällor.

Introduceras viruset till en ny population av hamstrar sprids det i regel till många djur. Tumörfrekvensen kan från början vara hög, särskilt hos unga djur. Senare, när infektionen är etablerad kommer tumörerna att minska. Djuren förblir infekterade och utsöndrar hamsterpolyomavirus, men utan att visa upp kliniska tecken, nybildningarna blir mindre uppenbara, frekvensen blir sporadisk.  

Kontroll

Varken vaccin eller behandling finns mot hamsterpolyomavirus och viruset kan överleva i hamsteromgivningar under lång tid. Eftersom hamstrar med latent sjukdom inte kan upptäckas kan utrotning av hamsterpolyomavirus från en population vara svårt. Det kan vara nödvändigt att avliva de sjuka hamstrarna men även friska kontaktdjur. Burar, bäddmaterial, vattenskålar, leksaker och så vidare, skall noggrant tvättas/diskas och desinfekteras. Kontakten mellan smittade hamstrar och andra hamstrar skall undvikas (till exempel besök till hamsterkompisar, utställningar, tävlingar).

Polyomavirus är motståndkraftiga och överlever torr värme, strålning med ultraviolett ljus och kort behandling med substanser som formaldehyd och klor, men kan inaktiveras med olika desinfektionsmedel.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls