Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ornithonyssus sylviarum hos fjäderfä

Ornithonyssus sylviarum är en blodsugande yttre parasit (kvalster) som orsakar hudinflammation och smutsig fjäderdräkt främst på buken hos fjäderfän. Sänkt äggproduktion och blodbrist kan också förekomma. Parasiten har påvisats i Sverige i hobbyflockar med tamhöns och kalkoner under de senaste åren. 

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Art

Latinskt namn: Ornithonyssus sylviarum

Svensk namn: saknas

Engelskt namn: Northern fowl mite

Värddjur

Fjäderfän, framförallt tamhöns, och många andra fågelarter inklusive vilda fåglar. Kvalstret kan tillfälligt angripa däggdjur (även människa).

Förekomst

O. sylviarum utgör ett stort problem i många fjäderfäbesättningar i bland annat Nordamerika. Enstaka rapporter finns från Europa. Denna parasit har påvisats sporadiskt i hobbyhönsflockar med tamhöns och kalkoner i Sverige under de senaste åren.

Utseende

Parasiten kan inte med blotta ögat skiljas från röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae). Den senare är dock en mycket vanligare kvalsterart i Sverige. Artbestämning utförs genom mikroskopisk undersökning på laboratorium.

Livscykel

Till skillnad från det röda hönskvalstret lever O. sylviarum som en permanent parasit på huden och i fjäderdräkten på sitt värddjur. Äggen läggs på fjädrarna och kläcks efter cirka ett dygn. Utvecklingen från ägg till vuxet könsmoget kvalster (via larv- och nymfstadierna) tar cirka en vecka. På nordliga breddgrader är parasitangreppet värst vintertid och minskar på sommaren (jämför röda hönskvalster där förhållandet ofta rapportera vara det motsatta). O. sylviarum lever på blod från fåglar (blodsugande).

Bild 1. Hönskvalstret Ornithonyssus sylviarum i fjäderdräkten hos en
tamhöna. Parasiterna sitter på huden och längs med fjädrarna.
Foto: Djurägare, publicerad med tillstånd

Symtom och inverkan på värddjuret

Man hittar parasiten framförallt i fjäderdräkten på ett område mellan bröstbensspetsen och kloaken, men angrepp kan även förekomma i till exempel hättan eller skägget hos raser som har sådana. Angrepp med denna parasit visar sig oftast genom att fjäderdräkten blir svartbrunt missfärgad runt kloaken av kvalsterträck.

Vid kraftiga angrepp blir fjädrarna smutsiga och huden, särskilt runt kloaken, blir förtjockad, skorvig och fjällig. I botten av fjäderdräkten ses kvalster som kryper snabbt, samt avföring och ägg från kvalstren (bild 1). Ibland, särskilt hos tuppar och om angreppet är kraftigt, kan parasiten finnas utspridd i hela fjäderdräkten. 

Vid angrepp med denna parasit försämras fjäderdräktens kondition, äggproduktionen minskar och foderförbrukningen stiger. Vid kraftiga angrepp förekommer även blodbrist och dödsfall.

Smittspridning

Parasiten sprids huvudsakligen med värddjuret, till exempel vid inköp av nya höns. Vid kraftiga angrepp lämnar ofta parasiten sitt värddjur och kan krypa iväg för att leta upp ett nytt värddjur, och den kan således även spridas indirekt, till exempel med utrustning och redskap.

Bekämpning

För närvarande saknas registrerade läkemedel mot O. sylviarum hos fjäderfä i Sverige. Parasiten måste bekämpas på sitt värddjur och det är därför viktigt att skilja denna parasit från röda hönskvalster som i första hand bekämpas i huset istället för på fågeln. O. sylviarum överlever utanför värddjuret upp till några veckor.

Skicka prov för artbestämning

Ornithonyssus sylviarum är en besvärlig parasit och därför rekommenderar vi provtagning och artbestämning för att bekräfta misstankar om angrepp. Arten kan vara svår att skilja från röda hönskvalster som bekämpas på annat sätt.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls