Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Desinficering

Att rengöra och desinficera fodersystem i grisbesättningar

Staten lägger åtskilliga miljoner på salmonellasanering på gårdsnivå varje år. Av den anledningen genomfördes ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket och SVA som blev klart under 2007. Rapporten är utformad i en allmän del med två bilagor. Bilagorna kan användas separat och är avsedda för veterinärer som har förordnats att provta eller leda saneringsarbetet i besättningar med misstänkt eller konstaterad kontamination av fodersystemet. I första hand har salmonella hafts i åtanke men delar av rapporten kan även användas vid andra typer av smittämnen och i andra typer av besättningar än svinbesättningar.  

Rapporten inklusive bilaga 1 och 2: Metoder och tillvägagångssätt för att rengöra och desinficera fodersystem i svinbesättningar (pdf 265 kB)

Bilaga 1: Praktisk handledning för provtagning av fodersystem i svinbesättningar (pdf 120 kB)

Bilaga 2: Vägledning vid utformning av saneringsplan för fodersystem i svinbesättningar (pdf 1,39 MB)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls