Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Benved

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Benved

Latinskt namn: Euonymus europaeus L. 

Generell information

Benved Thomas Gunnarsson

Benved. Foto: Thomas Gunnarsson

Hela växten är giftig på grund av innehållet av steroida glykosider och alkaloider. Giftig även i torkat tillstånd. 

Förgiftningssymtom

Starkt irriterande lokal verkan, kolik, diarré eller förstoppning, kramper, dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls