Besksöta - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Besksöta

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Besksöta 

Latinskt namn: Solanum dulcamara L. 

Generell information 

Hela växten är giftig på grund av sitt innehåll av flera glykoalkaloider såsom solanin, solanidin med flera. Giftig även i torkat och ensilerat tillstånd. Förgiftning är ovanligt men har förekommit hos nötkreatur och får. Omogna, gröna bär har högre innehåll av solaniner än mogna röda bär. 

Förgiftningssymtom

Diarré, upphetsning, ökad salivering, utvidgade pupiller, stapplighet, muskeldarrningar, fall, haemolys, snabb puls, hjärtstillestånd, andnöd, dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls