Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Besksöta

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Besksöta 

Latinskt namn: Solanum dulcamara L. 

Generell information 

Hela växten är giftig på grund av sitt innehåll av flera glykoalkaloider såsom solanin, solanidin med flera. Giftig även i torkat och ensilerat tillstånd. Förgiftning är ovanligt men har förekommit hos nötkreatur och får. Omogna, gröna bär har högre innehåll av solaniner än mogna röda bär. 

Förgiftningssymtom

Diarré, upphetsning, ökad salivering, utvidgade pupiller, stapplighet, muskeldarrningar, fall, haemolys, snabb puls, hjärtstillestånd, andnöd, dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls