Bolmört - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bolmört

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Bolmört

Latinskt namn: Hyoscyamus niger L. 

Generell information

Bolmört Foto: Thomas Gunnarsson

Bolmört. Foto: Thomas Gunnarsson

Kallas även giftbolma, vild palsternacka. Mycket starkt giftig, innehåller L-hyoscyamin, atropin, scopolamin (hyoscin) och andra alkaloider. Växten luktar illa och djur äter i normalfallet inte gärna av den. Giftig även i torkat tillstånd.

Förgiftningssymtom

L-hyoscyamin verkar först stimulerande, sedan förlamande av centrala nervsystemet. Vid dödlig utgång sker detta i komatöst tillstånd med andningsdepression och cirkulationskollaps. Övriga symtom är ökad törst, torr munhåla, förstoppning, utvidgade pupiller, påverkad syn, förvirring, snabb och ljudlig puls, stapplighet, medvetslöshet och konvulsioner före dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls