Ek - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ek

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Ek

Latinskt namn: Quercus spp. 

Generell information 

Gröna ekollon, blad och bark är giftiga. Blad är som giftigast under våren då de då innehåller höga halter av tanniner. Bruna ekollon är mindre giftiga än gröna. Vissa djur kan utveckla ett begär och aktivt söka upp och konsumera ekollon.

Förgiftningssymtom

Mörk och hård träck, senare blodig diarré, kolik och mörkfärgad urin, bleka slemhinnor, ödem, oregelbunden svag puls, andnöd, fodervägran, sår i munslemhinnan och allmän svaghet/apati, anorexi. Skador på lever och njurar kan förekomma i extrema fall. Vanligast är att nötkreatur och får drabbas av förgiftning (får dock mindre känsliga än nötkreatur) och det förkommer sporadiska fall på häst. Grisar, getter och fåglar verkar mer tåliga och drabbas sällan av förgiftning. Störst risk för förgiftning verkar det vara om stora mängder omogna ekollon blåser ner vid till exempel höststormar eller om betet är magert så att djuren är tvungna att leta annan föda.

Mer information
Examensarbete ”Effekten av toxiciteten hos ek för get, får och nötkreatur” av Amanda Karlsson, SLU Uppsala 2014.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls