Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ek

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Ek

Latinskt namn: Quercus spp. 

Generell information 

Gröna ekollon, blad och bark är giftiga. Blad är som giftigast under våren då de då innehåller höga halter av tanniner. Bruna ekollon är mindre giftiga än gröna. Vissa djur kan utveckla ett begär och aktivt söka upp och konsumera ekollon.

Förgiftningssymtom

Mörk och hård träck, senare blodig diarré, kolik och mörkfärgad urin, bleka slemhinnor, ödem, oregelbunden svag puls, andnöd, fodervägran, sår i munslemhinnan och allmän svaghet/apati, anorexi. Skador på lever och njurar kan förekomma i extrema fall. Vanligast är att nötkreatur och får drabbas av förgiftning (får dock mindre känsliga än nötkreatur) och det förkommer sporadiska fall på häst. Grisar, getter och fåglar verkar mer tåliga och drabbas sällan av förgiftning. Störst risk för förgiftning verkar det vara om stora mängder omogna ekollon blåser ner vid till exempel höststormar eller om betet är magert så att djuren är tvungna att leta annan föda.

Mer information
Examensarbete ”Effekten av toxiciteten hos ek för get, får och nötkreatur” av Amanda Karlsson, SLU Uppsala 2014.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls