Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Höskallra

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Höskallra

Latinskt namn: Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborny 

Generell information

Höskallra Foto: Thomas Gunnarsson

Höskallra. Foto: Thomas Gunnarsson

Är giftig på grund av innehållet av glykosiden rhinantin, unga plantor kan innehålla upp till 1,1 procent. Rhinanthus-arter är dessutom halvparasiter som lever på gräsrötter, och minskar därmed avkastningen hos de omgivande gräsplantorna. 

Förgiftningssymtom

Kolik, blodig diarré, njurpåverkan, kramper, kastning, störningar i puls och andning och död via andningsförlamning har förekommit hos djur på bete.

 

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls