Idegran - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Idegran

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Idegran

Latinskt namn: Taxus baccata L.

Generell information

Idegran är en av de giftigaste växterna i Europa. Den innehåller flera olika giftiga ämnen, bland annat ett antal alkaloida substanser och cyanogena glykosider. Alla djur på bete kan drabbas och det finns många rapporter om förgiftningsfall på häst och nötkreatur. Hela växten är giftig. ”Barren” (egentligen blad) är särskilt giftiga. Gamla blad är giftigare än nya späda. Trädgårdsavfall är en känd riskfaktor, eftersom giftigheten inte avtar i avklippta eller fallna grenar eller torra blad. Dödlig dos är 0,2-0,4 gram blad/kg kroppsvikt för häst, 2,0 gram blad/kg kroppsvikt för nötkreatur, 12 gram blad/kg kroppsvikt för get och 2,5 gram blad/kg kroppsvikt för får. 

Förgiftningssymtom

Rörelse- och cirkulationsstörningar, ataxi, stapplighet, utvidgade pupiller, konvulsioner, snabb och sedan svag puls, upphetsning följt av kollaps och dödsfall via andningsförlamning. Alkaloiderna absorberas mycket snabbt från mag-tarmkanalen och påverkar hjärtat. I flera fall har dödsfall skett inom några timmar efter konsumtion av idegran, utan föregående symtom. Dödsfall kan också inträffa inom några minuter efter konsumtion. Symtom kan också synas under tre till fyra dagar före dödsfall eller återhämtning.

Idegran är fridlyst. Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls