Jordreva - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Jordreva

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Jordreva

Latinskt namn: Glechoma hederacea L. 

Generell information 

Jordreva. Foto: Thomas Gunnarsson

Växten innehåller oljor och bittra substanser som ej är identifierade. Förgiftningsfall med dödlig utgång hos hästar har rapporterats i östra Europa. 32 procent inblandning i grönfoder ger förgiftningssymptom på häst. Torkning i minst tre månader krävs för att minska giftverkan. Hästar bör ej utfodras med foder innehållande jordreva. 

Förgiftningssymtom

Snabb svag puls, andningssvårigheter, hosta, näsflöde, förhöjd kroppstemperatur, svindel, anorexi. Obduktion av förgiftade djur har påvisat förstorad mjälte, hjärtmuskeldegeneration, utspänd blindtarm och gastroenterit.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls