Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Korsört

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Korsört

Latinskt namn: Senecio vulgaris L. 

Svenskt namn: Stenkorsört

Latinskt namn: Senecio squalidus 

Generell information 

Kallas även stenört, timmermansört, blodört. Innehåller alkaloiderna senecin och senecionin, och är giftig även i torkat tillstånd. Se även stånds

Förgiftningssymtom

Salivering, kramper, mag-tarmsjukdomar, leverskador, gulsot, orolighet, aptitlöshet, avmagring, död under allmän svaghet. Symtomen kan uppträda sex till tio dagar eller flera månader efter konsumtion.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls