Liljekonvalj - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Liljekonvalj

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Liljekonvalj

Latinskt namn: Convallaria majalis L. 

Generell information 

Kallas också hjärtansfröjd. Växten innehåller glykosider av digitalistyp (se fingerborgsblomma) och saponiner. Huvudsaklig glykosid är convallatoxin. Undviks i regel av betande djur. Giftig även torkad. Få fall av förgiftning hos häst har rapporterats. 

Förgiftningssymtom

Salivering, diarré, ökad urinavsöndring och urinhämning, digitalisliknande symtom men svagare hjärtstimulans och hjärtförsvagning, snabbare och oregelbunden puls, svindel, kramper och slutligen död.

Regelbunden hudkontakt kan orsaka dermatit.

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls