Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Liljekonvalj

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Liljekonvalj

Latinskt namn: Convallaria majalis L. 

Generell information 

Kallas också hjärtansfröjd. Växten innehåller glykosider av digitalistyp (se fingerborgsblomma) och saponiner. Huvudsaklig glykosid är convallatoxin. Undviks i regel av betande djur. Giftig även torkad. Få fall av förgiftning hos häst har rapporterats. 

Förgiftningssymtom

Salivering, diarré, ökad urinavsöndring och urinhämning, digitalisliknande symtom men svagare hjärtstimulans och hjärtförsvagning, snabbare och oregelbunden puls, svindel, kramper och slutligen död.

Regelbunden hudkontakt kan orsaka dermatit.

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls